Nyheder

Nyhedsbrev november 2020

Velkommen!
Siden sidste nyhedsbrev, har vi fået følgende nye grundejere, som vi siger velkommen til:
Kessel Alle 5 + 18 + 26 + 27 + 42
Elborg Alle 42
Diesen Alle 8
Mortel Alle 21 + 40
Malden Alle 6
Nøragersmindevej 155
Bakel Alle 17

Fastelavn
Bestyrelsen har brug for ekstra hænder, når der afholdes fastelavn den 14. februar 2021. Interesserede kan kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsen@2791strandgaarden.dk.

Parkering
Bestyrelsen opfordrer til, at man så vidt muligt parkerer inde på sin grund. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre bedes man parkere på vejen, så fortovet er frit. Husk at parkering med trailer/campingvogn kan ske i max 24 timer.

Hjertestarter
Husk at vi har en hjertestarter ved Børnehaven på Elborg Alle. Bestyrelsen opfordrer alle til at blive hjerteløber. https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Kloak rensebånd / kloak renser
Husk at foreningen har kloak rensebånd og kloak renser. Disse lånes gerne ud.

Henvendelse til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@2791strandgaarden.dk.

Skal du sælge?
Har du brug for papirer i forbindelse med salg (vedtægter, referater, regnskab fra seneste generalforsamling mm) så kontakt vores kasserer direkte på mail: kasserer@2791strandgaarden.dk 

Automatisk betaling af kontingent
Vi anbefaler, at du tilmelder dig BetalingsService (PBS) via din bank, hvis du ikke allerede er tilmeldt, så næste betaling sker automatisk.

Foreningens oplysninger er:
PBS-nr: 4359593
Debitorgruppe: 0001
Kundenummer er lig dit medlemsnummer. (kan oplyses af kasseren)

Rensning af vejbrønde – VIGTIGT
Vores vejbrønde vil blive renset og suget i løbet af uge 50, så sørg for at holde din vejbrønd fri for biler m.m.

Med venlig hilsen

BestyrelsenGeneralforsamling 2020

Generalforsamlig 2020 blev afhold planmæssigt torsdag den 24. september 2020
Referatet er nu tilgængeligt under GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling, der afholdes:

Torsdag den 24. september 2020 , kl. 19.00
På parkeringspladsen ved Børnehaven Strandgården
Elborg Alle 6

Der vil undtagelsesvis ikke blive serveret øl og vand pg a . COVID – 19. Alle bedes møde op med mundbind på.
Kære Grundejere.

Grundet sundhedsmyndighedernes anbefaling om ikke, at mødes i forsamlinger har bestyrelsen ikke kunne afholde generalforsamling som planlagt den 28.april 2020.

Da det fortsat ikke er tilladt, at mødes i større forsamlinger lige nu, planlægger vi, at afholde generalforsamling torsdag den 24. september 2020.

Vi forventer, at kunne afholde bestyrelsesmøde i august måned og vil herefter hurtigst muligt omdele relevant materiale til alle.

I denne COVID-19 situation vil bestyrelsen derfor fortsætte uforandret indtil generalforsamlingen kan afholdes.

Vi træffes fortsat på mail: bestyrelsen@2791strandgaarden.dk

Vores kasserer; Jennifer Jensen er ikke på valg i år, men ønsker at udtræde af bestyrelsen af private årsager.

Vi skal derfor have valgt en ny kasserer på generalforsamlingen. Dette vil ligeledes fremgå af agendaen, når denne omdeles.

Såfremt nogen er interesseret i, at høre nærmere om kasserens arbejdsopgaver inden generalforsamlingen, kan bestyrelsen kontaktes på mail.

Nyhedsbrev november 2019

Velkommen!
Siden sidste nyhedsbrev, har vi fået følgende nye grundejere, som vi siger velkommen til:
Elborg Alle nr. 15 + 19 + 29
Kessel Alle nr. 9 + 28 + 34
Diesen Alle nr. 18
Bakel Alle nr. 19
Mortel Alle nr. 8 + 41
Malden Alle nr. 12 + 20
Emmerich Alle nr. 17

Fastelavn
Bestyrelsen har brug for ekstra hænder, når der afholdes fastelavn den 23. februar 2020. Interesserede kan kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsen@2791strandgaarden.dk

Fiber-net
Flere grundejere har fået opgravet i forbindelse med fiber-net. Husk at rense rendestenen, så der ikke kommer grus i brøndene. Vær opmærksom på om re-etablering af fortov og overkørsler bliver udført korrekt, når arbejdet ud for jeres matrikel er færdiggjort. Hvis der registreres fejl og mangler skal man kontakte VIKTECH på tlf. 46473828

Parkering
Bestyrelsen opfordrer til, at man så vidt muligt parkerer inde på sin grund. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre bedes man parkere på vejen, så fortovet er frit. Husk at parkering med trailer kan ske i max 24 timer.

Hjertestarter
I foråret har grundejere i Strandgården ”gået” sig til en hjertestarter. Den er nu opsat ved Børnehaven på Elborg Alle. Disse grundejere er blevet tilbudt kursus i brug af hjertestarter. Det samme gælder alle pædagoger i børnehaven. Så en opfordring til alle om, at blive hjerteløber. https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Kloak rensebånd / kloak renser
Husk at foreningen har kloak rensebånd og kloak renser. Disse lånes gerne ud. Henvendelse til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@2791strandgaarden.dk

Skal du sælge?
Har du brug for papirer i forbindelse med salg (vedtægter, referater, regnskab fra seneste generalforsamling mm) så kontakt vores kasserer direkte på mail: kasserer@2791strandgaarden.dk

Vejsyn
Bestyrelsen har gået 2 vejsyn i 2019 hvor veje, fortove, kantsten, hæk og træer blev gennemgået. Der blev givet 64 påmindelser fra vejudvalget.

Rensning af vejbrønde – VIGTIGT Vores vejbrønde vil blive renset og spulet i løbet af uge 50, så sørg for at holde din vejbrønd fri for biler m.m.